Fysioterapi er et fagområde med mange forskjellige undersøkelses og behandlingsmetoder. Målet med fysioterapi er å kartlegge årsaksforhold som fører til plager samt behandle disse for å oppnå best mulig funksjon for den enkelte pasient.

Ut i fra en funksjonsdiagnose får den enkelte pasient behandling og veiledning for å bli kvitt/redusere plagene, eventuelt forebygge ytterligere forverring av mer kroniske tilstander. Vi benytter et bredt spekter av behandlingsmetoder for å optimalisere hver enkelt sin tilstand.

Alle mennesker er forskjellige og det er vår oppgave å velge den rette sammensetningen av tiltak for å oppnå bedring, det være seg opptrening, tøyninger, bløtvevsbehandling, eller korrigering av arbeidsstillinger, avspenning osv.

På Vestsiden Fysikalske jobber vi tverrfaglig med kiropraktor og akupunktør for best mulig resultat.

Alle våre medarbeidere er offentlig godkjente fysioterapeuter og har bred erfaring fra klinisk praksis.