Lymfødem er en kronisk sykdom. Ødemet kan forårsakes av et medfødt svakt lymfesystem eller av at lymfesystemet blir svekket etter operasjon eller skade. Når lymfesystemets kapasitet er nedsatt, kan det oppstå en opphopning av lymfevæske i vevet. Denne opphopningen (hevelsen) inneholder en øket mengde væske og proteiner som kalles lymfødem. Det er viktig å skille mellom andre typer hevelse som venøs insuffisiens og andre problemer med økt mengde væske i kroppen.

Når det oppstår et lymfødem er det viktig å komme i gang med behandling raskt, denne behandlingsformen kalles komplett fysikalsk lymfødembehandling (KFL), og utføres av fysioterapeut med spesialutdannelse innen dette.

Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av følgende:

* Hudpleie (forebygge infeksjoner)

* Lymfedrenasje (manuell massasjeteknikk)

* Bandasjering (forhindre ny tilbakestrømning av lymfevæske)

* Tilpasning av kompresjonsplagg

* Øvelser (stimulere tilbakestrømning av lymfevæske)

Lymfødem kan som nevnt oppstå i forbindelse med ulike operasjoner, eksempelvis i forbindelse med brystkreft og gynekologisk kreft hvor lymfeknuter har blitt fjernet og/eller bestrålt.

Ved medfødt lymfødem, såkalt primært lymfødem kan ødemet oppstå i småbarnsalder eller senere i livet, blant annet i forbindelse med pubertet eller graviditet.

To av våre medarbeidere har spesialkompetanse innen komplett fysikalsk lymfødembehandling, og har mye erfaring på dette området.